10. klasse

Som elev i 10. klasse kan du gå til prøve (FP10) i dansk, matematik og engelsk. Hvis du ikke har afsluttet folkeskolen prøver for 9. klasse, kan du stadig gå i 10. klasse, men skal tage 9. klasses prøver se her
Du kan vælge tysk uden prøve med mulighed for at få en årskarakter.
Fra skoleåret 2016/2017 er der mulighed for at gå til prøve i tysk ( kun FP9) .

Danskholdene er fordelt efter årgang med ca. 20 elever, hvortil der er knyttet 2 lærere. I matematik er der ligeledes ca. 20 elever og tilknyttet 2 lærere. I matematik og engelsk er eleverne delt ind på hold efter niveau. Undervisningen i engelsk foregår på mindre hold med én lærer. Derudover modtager du undervisning i idræt.
Som 10. klasses elev har du, ud over de boglige fag, også valgfag og andre fælles aktiviteter sammen med resten af efterskolen.


Særligt for 10. klasse

Blokfag: Her arbejdes med den personlige udvikling og emner inden for: erhverv, fritid, dansk kultur og demokrati. Hvert år tager vi på en studietur til København.
OSO: l løbet af 10. klasse skal du også lave en obligatorisk selvvalgt opgave, som handler om uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse.
Brobygning: Alle 10.klasses elever kommer på brobygning på ungdomsuddannelserne.

 

 


Nørbæk Efterskole