9. klasse

Som elev i 9. klasse skal du som udgangspunkt gå til prøve (FP9) i dansk, matematik og engelsk. Du har desuden også mulighed for at gå til prøve i idræt og naturfag (fysik/kemi, biologi og geografi). I samråd med din lærer og dine forældre kan du fritages for prøve i ét eller flere fag.

Du kan vælge tysk uden prøve med mulighed for at få en årskarakter. Fra skoleåret 2016/2017 er der mulighed for at gå til prøve (FP9) i tysk. Der er ikke mulighed for at gå til prøve i kristendom og historie.

Danskholdene er fordelt efter årgang med ca 20. elever, hvortil der er knyttet 2 lærere. I matematik er der ligeledes ca. 20 elever og tilknyttet 2 lærere. I matematik og engelsk er eleverne delt ind på hold efter niveau. Undervisningen i engelsk foregår på mindre hold med én lærer.

Som 9. klasses elev har du, ud over de boglige fag, også valgfag og andre fælles aktiviteter sammen med resten af efterskolen.


Nørbæk Efterskole