9. klasse

Som elev i 9. klasse skal du som udgangspunkt gå til prøve (FP9) i dansk, matematik og engelsk. Du har desuden også mulighed for at gå til prøve i idræt og naturfag (fysik/kemi, biologi og geografi). I samråd med din lærer og dine forældre kan du fritages for prøve i ét eller flere fag.

Du kan vælge tysk uden prøve med mulighed for at få en årskarakter. Fra skoleåret 2016/2017 er der mulighed for at gå til prøve (FP9) i tysk. Der er ikke mulighed for at gå til prøve i kristendom og historie.

Danskholdene er fordelt efter årgang med ca 20. elever, hvortil der er knyttet 2 lærere. I matematik er der ligeledes ca. 20 elever og tilknyttet 2 lærere. I matematik og engelsk er eleverne delt ind på hold efter niveau. Undervisningen i engelsk foregår på mindre hold med én lærer.

Som 9. klasses elev har du, ud over de boglige fag, også valgfag og andre fælles aktiviteter sammen med resten af efterskolen.