Personale

Lene Blinksbjerg
Lene Blinksbjerg
Forstander, gymnastik, Fortælletimer
lb@n-efterskole.dk

Lene B. Bramsen
Viceforstander, Dansk, blokfag, kontaktlærer
Valgfag: pigeting, formning/billedkunst
lbb@n-efterskole.dk
Lone Anette Nielsen
Lone Anette Nielsen
Bogholder, Sekretær
ln@n-efterskole.dk
Wenche Schmidt Pedersen
Wenche Schmidt Pedersen
Dansk, Matematik, Kontaktlærer, Engelsk, Kreativt
wp@n-efterskole.dk
Lene Simpson
Lene Simpson
Dansk, engelsk, kontaktlærer
Bibliotekar
ls@n-efterskole.dk
Alex Tiedemann Hansen
Alex Tiedemann Hansen
Dansk, matematik, kontaktlærer. Valgfag: volley, hockey, fodbold, parkour, springgymnastik
ah@n-efterskole.dk
Brian Harly Nielsen
Brian Harly
Engelsk, It- ansvarlig, kontaktlærer
Valgfag: IT, Smartphones, Musik
bhn@n-efterskole.dk
Henrik Lohmann
Henrik Lohmann
Dansk, Matematik, blokfag, kontaktlærer
Valgfag: træværksted, sejlads
hl@n-efterskole.dk
Danielle Sveinbjørnsson
Danielle Sveinbjørnsson
Dansk, matematik, engelsk, kontaktlærer
Valgfag: spil & galop, golf, musik/samspil
das@n-efterskole.dk
Søren Kristensen
Søren Kristensen
Dansk, matematik, idræt,
praktikvejleder, kontaktlærer
Valgfag: tennis, fodbold, guitar, musik
sk@n-efterskole.dk
Finn Kappel
Finn Kappel
Dansk, matematik, kontaktlærer
Valgfag: Motor/metal, cross, teknisk tegning, stenkunst
fk@n-efterskole.dk
Malene Kjær Frederiksen
Malene Kjær Frederiksen
Dansk, Matematik, Engelsk, Kontaktlærer, Valgfag: rytmisk gymnastik/dans, Gøgl, Badminton
mk@n-efterskole.dk
Flemming Wilkens
Flemming Wilkens
Matematik, fysik, idræt, kampsport, kontaktlærer
fw@n-efterskole.dk
Helle Kærgaard Koch
Helle Kærgaard Koch
Kontaktlærer, Dansk, Matematik og Biologi.
Valgfag: Madlavning og Maleri/Billeder
hk@n-efterskole.dk
Troels Nicolai Møller
Troels Nicolai Møller
Matematik, geografi, kontaktlærer
Valgfag: Løb, udeliv, jagt og natur
Skolevejleder
tm@n-efterskole.dk
Jette Dideriksen
Jette Dideriksen
Elevråd, Kontaktlærer
Valgfag: Sy og design, tekstil
jd@n-efterskole.dk
Kristian Strøm Nielsen
Kristian Strøm Nielsen
Dansk, matematik, engelsk, kontaktlærer
Valgfag: Mountainbike, Træværksted, Sociale medier, mm.
ks@n-efterskole.dk
Grethe Kammersgaard
Grethe Kammersgaard
Skolemor/pædagog
gk@n-efterskole.dk
Anette Dybro
Anette Dybro
Køkkenleder, køkkenelever
ad@n-efterskole.dk
Bente Hartvig
Bente Hartvig
Køkken assistent, Køkkenelever
bh@n-efterskole.dk
Stine S. Laursen
Stine S. Laursen
Køkkenassistent (deltid), Køkkenelever
sl@n-efterskole.dk
Johnny Just Kristensen
Johnny Just Kristensen
Pedel
Praktisk arb. elever
jk@n-efterskole.dk
Ulrik Heegaard
Ulrik Heegaard
Pedelmedhjælper
Praktisk arb. elever
uh@n-efterskole.dk

Nørbæk Efterskole