8. klasse

Du vil opleve, at du kommer i en klasse, hvor de andre elever har vanskeligheder, der ligner dine.

Der er 16 elever i klassen og tilknyttet 2 lærere.

 

Vi arbejder bl.a. med, at få godt styr på de forskellige IT-hjælpemidler og få struktur på arbejdsgange. Vi er sikre på, at du har en mening om forskellige emner, og i klassen vil vi skabe rum og tryghed til, at alle giver sine meninger til kende. Fremlæggelser i klassen vil være en naturlig del af undervisningen.

 

Danskholdene er fordelt efter årgang med ca 20. elever, hvortil der er knyttet 2 lærere. I matematik er der ligeledes ca. 20 elever og tilknyttet 2 lærere. I matematik og engelsk er eleverne delt ind på hold efter niveau. Undervisningen i engelsk foregår på mindre hold med én lærer.

 

Derudover modtager du undervisning i idræt og naturfag (fysik/kemi, biologi og geografi) og kan vælge tysk.

 

Som 8. klasses elev, har du, ud over de boglige fag, også valgfag og andre fælles aktiviteter sammen med resten af efterskolen.

 


Nørbæk Efterskole