Som elev i 10. klasse skal du gå til prøve i dansk, matematik og evt. også engelsk. Du kan aflægge prøver på enten FP9-niveau eller FP10-niveau. Du kan vælge tysk uden prøve med mulighed for at få en årskarakter. Danskholdene er fordelt efter årgang med ca. 20 elever, hvortil der er knyttet 2 lærere. I matematik er der ligeledes ca. 20 elever og tilknyttet 2 lærere.
Undervisningen i engelsk foregår på mindre hold med én lærer. Derudover modtager du undervisning i idræt og valgfag og andre fælles aktiviteter sammen med resten af efterskolen.

Særligt for 10. klasse
Blokfag: Her arbejdes med den personlige udvikling og emner inden for:
Erhverv, fritid, dansk kultur og demokrati.

Hvert år tager vi på en studietur til København. Medborgerskab: Her arbejdes der tematisk med samfundsfaglige emner med fokus på at kunne tage stilling og agere som aktive medborgere i samfundet. Eleverne tager selv initiativ til emnevalg og arbejder i gruppe med disse.

OSO: l løbet af 10. klasse skal du også lave en obligatorisk selvvalgt opgave, som handler om uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse.

Brobygning: Alle 10. klasses elever kommer på brobygning på ungdomsuddannelserne.