I anledning af skolens 50 års jubilæum har vi ryddet op og sorteret i de mange billeder, der er blevet taget i
årenes løb af elever, ture, arrangementer m.v.

Vi har beholdt de billeder, der på den ene eller anden måde har særlig betydning i forhold til skolens historie. Fotos der er taget i forbindelse med fx byggeri, særlige begivenheder og arrangementer. Alle andre billeder er sorteret fra og vil blive lagt frem hver år i den kommende tid til den årlige gensyns- og jubilardag for tidligere elever og ansatte. Her kan gæsterne frit tage billeder, som har betydning for dem og/eller deres årgang. En særlig tak til dem, der har hjulpet med det store sorterings-, skannings- og fotobehandlingsarbejde.

Lene Blinksbjerg

 

PS: Billederne er sorteret og inddelt i årgange på vores facebook side (Klik her)