Du vil opleve, at du kommer i en klasse, hvor de andre elever har vanskeligheder, der ligner dine.

Der er 16 elever i klassen og tilknyttet 2 lærere.

 

Vi arbejder bl.a. med, at få godt styr på de forskellige IT-hjælpemidler og få struktur på arbejdsgange. Vi er sikre på, at du har en mening om forskellige emner, og i klassen vil vi skabe rum og tryghed til, at alle giver sine meninger til kende. Fremlæggelser i klassen vil være en naturlig del af undervisningen.

 

Danskholdene er fordelt efter årgang med ca 20. elever, hvortil der er knyttet 2 lærere. I matematik er der ligeledes ca. 20 elever og tilknyttet 2 lærere. I matematik og engelsk er eleverne delt ind på hold efter niveau. Undervisningen i engelsk foregår på mindre hold med én lærer.

 

Derudover modtager du undervisning i idræt og naturfag (fysik/kemi, biologi og geografi) og kan vælge tysk.

 

Som 8. klasses elev, har du, ud over de boglige fag, også valgfag og andre fælles aktiviteter sammen med resten af efterskolen.