Evaluering på Nørbæk Efterskole skal være en naturlig og til stadighed løbende proces, som har til formål at videreudvikle og forbedre skolen på alle områder. Alle sider af livet på skolen skal kunne gøres til genstand for evaluering under én eller anden form.

På bestyrelsesmøde i begyndelsen af skoleåret foretager bestyrelsen en samlet ”selvevaluering” af skolens funktion i det foregående skoleår.
Denne selvevaluering sker på baggrund af de evalueringer, som finder sted mange steder på skolen i løbet af året, og konklusionerne fra disse delevalueringer er baggrunden for bestyrelsens endelige evaluering. Bestyrelsens endelige selvevaluering foretages i lyset af det vedtagne værdigrundlag.

Bestyrelsen formulerer dernæst en konklusion, som indføres i referatet fra bestyrelsesmødet. Det er denne konklusion, som er offentligt tilgængelig.

Den ansvarlige for området vælger formen og formulerer en konklusion af evalueringen, som så meddeles skolens bestyrelse:

 

Følgende områder har i de forrige skoleår været genstand for evaluering,

2013-14:       APV og ledelsesform

2014-15:       Skema og fagudbud

2015-16:       Undervisnings- og evalueringsplan

2016-17:       Kontaktlærerfunktionen

 

Lene Blinksbjerg