Vi har i år evalueret specifikt på skitur, morgensamlinger og fritid, og som hvert år elevernes udbytte af undervisning.

Elevernes evaluering (spørgeskema) af skituren fortæller, at turen har været velplanlagt, forberedt og udført. Det fortæller os, at vi skal fortsætte med at arrangere turen på denne måde fremover.

Morgensamlingerne er udført efter målsætning og fortæller, at både indhold og fremlæggelse er meget vedkommende og interessant. Det er over året en god variation i typer af morgensamlinger. Eleverne får livsoplysning, folkelig oplysning krydret med sang, lettere underholdning og praktiske beskeder.

I fritiden oplever eleverne synlige voksne, som vil dem. Vi har fokus på adfærd og sprog. Vi skal i gensidig respekt være ordentlige ved hinanden. Vi har fokus på hygiejne og rengøring, for at give eleverne gode vaner og alle holdes sunde og raske. Vi har fokus på, at hver enkelt elev føler sig set, værdsat og vigtig. Dette betyder også, at hver enkelt elev skal være god til at møde til aftalte tider og aftaler generelt.

I den kvalitative evaluering (samtale med elever i grupper) er det generelt elevernes holdning, at deres faglige niveau er blevet langt højere i løbet ad skoleåret. De har rykket sig flere karaktertrin. Eleverne synes, at undervisningen har taget hensyn til deres udfordringer, og det har været grundlag for deres faglige udvikling.

I snakken om personlig udvikling var svarene meget de samme. Overordnet var svarene således:

Jeg har udviklet mig meget personligt.

”Fra ikke at have nogen venner, man kan stole på til nu at ha’ mange.”

”Blevet bedre til at stå op, når uret ringer. At tage ansvar for sig selv og andre.”

”Efter at have været mobbet, kan jeg nu holde ud at være sammen med mennesker hele tiden. Men det er også godt med lektietime, for her kan man koble fra, og der er ro.”

”Jeg hviler i mig selv nu. Jeg synes, jeg er på niveau med andre jævnaldrende.”

 

Næste evaluering: Juni 2021