Evaluering af skolens samlede undervisning 2015-2016

 

Den samlede undervisning evalueres hvert skoleår. Hvert år med forskelligt fokus og indhold. Dette gør vi, så vi sikrer, at alle områder i vores indholdsplaner bliver evalueret over en årrække.

 

I skoleåret 2015-2016 at vi valgt at fokusere på udviklingen af vores skema og fagudbud. Dette for at imødekomme de ændrede vilkår i fht. prøvefag. På en række pædagogiske møder er ugeskema og årskalender drøftet, evalueret og udviklet. Under udviklingen af næste års skema har der været fokus på bedst muligt flow for elever og medarbejdere.

 

Konklusion: Ånd og hånd skal stadig vægtes lige. Der skal gøres plads til det nye naturfag. Almen-faget skal opprioriteres. Der gives mere tid til værksteds- og valgfag. I løbet ad skoleåret er der indlagt fagdage/ekskursioner, hvor fokus er alment dannende, kreativ/praktisk og de prøveforberedende fag.

Skemaet evalueres igen januar 2017.