Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed – et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen” indeholder pædagogiske tanker, lærervejledning og kopimateriale.
Materialet kan downloades her.
Du kan også downloade en digital udgave af beskrivelsesmaterialet, som giver mulighed for at få udsagnene læst op. Beskrivelsesmaterialet består af fire dokumenter:

Selvstændighed
Ansvarlighed

Samarbejde

Sociale kompetencer

Undervisningsmaterialet er lavet af Tina Winther Eriksen og Lene Michaelsen, lærere på skolen, i et orlovsprojekt i 2007.
Nørbæk Efterskole var med i efterskoleforeningens udviklingsarbejde, “Realkompetencer i efterskolen” i skoleårene 2005-2006 og 2006-2007.Målet med materialet er at tilvejebringe et retvisende øjebliksbillede af den unges realkompetencer.

Hvorfor arbejde med realkompetencer?

I efterskolen har vi tradition for at arbejde med fagligheden, men vi giver også de unge så meget andet… – og hvad er så det?

Efter deltagelse i udviklingsprojektet, “Realkompetencer i efterskolen”, fik vi mod på og lyst til at søge orlov for at udarbejde undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen.beskrivelsesmaterialet

Efter flere år midt i efterskolens virkelighed har vi oplevet, at vi arbejdede med områderne: ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed, som essensen i samarbejdet mellem vejleder, kontaktlærer og den unge.

Vi har oplevet et behov for at få systematiseret og kvalificeret afdækningen af den unges realkompetencer, og dermed dokumentere og fastholde den unges udviklingsproces.

Det er vores intention med materialet, at arbejdet med den unges realkompetencer gøres enkelt og konkret, og at den unges “usynlige” kompetencer derigennem synliggøres.

Bevidstgørelse, anerkendelse og erkendelse af handlinger og handlemuligheder

I undervisningsmaterialet har vi valgt at bruge betegnelsen beskrivelsesmateriale frem for vurderingsmateriale. Dette er et bevidst valg. I vores arbejde som kontaktlærere er det blevet mere og mere klart for os, at ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed er tæt forbundet med den unges personlighed og integritet. Derfor mener vi ikke, det er etisk forsvarligt, at disse områder skal vurderes, men derimod beskrives.

Vi sigter efter den ligeværdige relation. Den unge beskriver, læreren beskriver, og disse beskrivelser bringes i spil i en samtale, hvor der gives mulighed for bevidstgørelse, anerkendelse og erkendelse af handlinger og handlemuligheder. På denne måde gives der mulighed for at træffe personlige valg og tage personligt ansvar.forside

Sprogbruget i beskrivelsesmaterialet tager udgangspunkt i konkrete handlinger, for ikke at vurdere og give den unge et stempel; eksempelvis “du er ansvarlig,” men i stedet afdække og beskrive, hvad den unge gør i en given kontekst; eksempelvis at møde til tiden.

Samtalen tager sit udgangspunkt i konkrete handlinger og ikke i abstrakte overbegreber, altså en samtale med udgangspunkt i, hvad jeg gør – og ikke hvad jeg er.

 

Alle har brug at kunne se og mærke sig selv – og udvikle et sprog til at samtale om dette. Vi har oplevet, at alle elever har gavn af at tage udgangspunkt i konkrete handlinger for at kunne italesætte sig selv og finde handlemuligheder.

Unge mennesker på vej

I arbejdet med realkompetencer i efterskolen har vi at gøre med unge mennesker på vej; unge mennesker i en dannelsesproces. Der skal derfor være plads til både “learning by doing” og “learning by fooling” med respekt for, at mennesker er originale og unikke.

En dannelsesproces er ikke en fastlagt rute, der skal følges. Der er mange veje at gå; alene eller sammen med de mennesker man møder, og gennem de handlinger man gør, og de valg man træffer. Dannelse er en livslang proces.

Vi har afholdt workshops på:

  • Regionsmøder på Nørbæk Efterskole og Mariager Efterskole.
  • Vejledertræffet, september 2007
  • Konferencen “Realkompetencer i efterskolen”, november 2007
  • Karise Efterskole som led i udviklingsprojektet “Realkompetencer i stedet for afgangsprøver”
  • Forstandermøde for ordblindeefterskoler
  • Mejlby Efterskole
  • Emmerske Efterskole
  • Bork Havn Efterskole
  • Egeby Efterskole