Skolekredsen

Skolekredsen er det demokratiske fundament, alle frie skoler hviler på. Jo stærkere/ større dette fundament er, jo bedre står skolen. Skolen kan være nok så flot, men hvis skolekredsen er væk, er der ingen skole.

Skolekredsens vigtigste opgaver:

 • At bakke op omkring Nørbæk Efterskole.
 • At være interesseret i arbejdet med at drive en efterskole for unge med læsevanskeligheder.
 • At være bindeled mellem skolen og det omgivende samfund.
 • At være aktiv i den skolepolitiske debat om de frie skoler.
 • Det er skolekredsen, som vælger skolens bestyrelse på generalforsamlingen i april.

 

Hvad står Nørbæk Efterskole for?

 • Skolens formål er at drive en Grundtvig-Koldsk efterskole for normaltbegavede unge med specifikke læse/skrivevanskeligheder inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

 

Skolens værdigrundlag:

 • Trygge rammer, troværdighed og medansvar danner grundlag for et forpligtende fællesskab.
 • Ligeværdighed danner grundlag for forståelsen og accepten af hinandens forskelligeheder.
 • Dannelse og gensidig tolerance danner grundlag for trivsel og individuel udvikling.
 • At ville, at kunne og at turde danner grundlag for udvikling og livsduelighed

Vi ønsker på Nørbæk efterskole at skabe et miljø blandt elever og medarbejdere, der bygger på tillid, medansvar, glæde, engagement og fællesskab

Vores målgruppe er normaltbegavede unge ordblinde, der ofte har haft en skolegang præget af mange nederlag pga deres faglige problemer. Skolen lægger vægt på, at eleverne møder anerkendende og tydelige voksne. På den måde styrkes eleverne i deres læringsprocesser – både fagligt og personligt.

Der lægges vægt på at styrke elevernes selvtillid og ruste dem til deres videre vej i uddannelsessystemet.

 

Nørbæk Efterskoles historie

 • Nørbæk Efterskole er en af landets ældste ordblindeefterskoler. Skolen modtog sit første elevhold i 1967. Da Nørbæks kommunale folkeskole blev nedlagt i 1962 gik en gruppe aktive lokale mennesker i gang med at få etableret en efterskole for unge med læsevanskeligheder. I dag har skolen 96 elever og 24 ansatte.

 

Vil du være medlem af skolekredsen?

Send en mail til skolen, kontor@n-efterskole.dk Medlemskab skal formelt godkendes af skolens bestyrelses. Kontingent for medlemskab er pt. 100 kr. om året.

 

Som medlem af skolekredsen for Nørbæk efterskole er du med til at udgøre baglandet på en af Danmarks ældste ordblindeefterskoler.

Du bliver inviteret til forskellige arrangementer på skolen

Og ikke mindst – du har stemmeret på skolens generalforsamling og mulighed for at blive valgt til skolens bestyrelse og derigennem få indflydelse og medansvar for skolen.