Trygge rammer, troværdighed og medansvar danner grundlag for et forpligtende fællesskab.

Ligeværdighed danner grundlag for forståelsen og accepten af hinandens forskelligheder.

Dannelse og gensidig tolerance danner grundlag for trivsel og individuel udvikling.

At ville, at kunne og at turde, danner grundlag for udvikling og livsdueligheden.
gruppefoto