GRUNDREGLER

Hvis du ikke overholder skolens grundregler, kan dette medføre bortvisning.

    1. Du skal være ærlig.
    2. Du skal vise hensyn og respekt over for alle andre.
    3. Du må ikke drikke alkohol eller tage euforiserende stoffer.  Dette gælder også til og fra efterskolen.
  • Du skal være på dit eget værelse om natten, fra 22.00 til 6.30.

Det er vigtigt, at du er indstillet på at overholde disse grundregler. Hvis du ikke mener, at du kan overholde disse regler, kan du ikke være elev på Nørbæk Efterskole.

Andre vigtige regler, der skal overholdes

RYGNING
Det er ikke tilladt at ryge på skolen. Med rygning menes cigaretrygning, dampning og brug af snus/nikotinposer/tyggetobak. Hvis en elev ryger, skal denne hentes hjem. Når eleven har været hjemme i ca. en uge og atter er røgfri, kan han/hun komme tilbage på skolen. Herefter bliver eleven tilknyttet Rygestop-linjen på Randers Sundhedscenter.

SEX
Du må ikke have sex og seksuel omgang på skolen. 

MØDEPLIGT
Du har mødepligt til morgensamlinger, al undervisning, hovedmåltiderne og arrangementer. 

Brud på skolens regler kan være grund til bortvisning.

Vi forventer, at du deltager aktivt og altid møder frisk og veloplagt.

I den første tid vil vi fortælle jer, hvad der ellers gælder af aftaler, regler osv.

Du kan hente grundreglerne her (.pdf)