GRUNDREGLER OG HUSORDEN

  1. Du skal vise hensyn og respekt over for alle andre!
  2. Man skal være på eget værelse mellem 22.00 og næste dags morgen.
  3. Hverken øl eller anden form for spiritus, tobak, hash eller narkotika må indtages på eller på vej til eller fra skolen.
  4. Du må ikke have seksuel omgang på skolen.

Det er vigtigt, at du er indstillet på at overholde disse grundregler.

Hvis du ikke mener, at du kan overholde disse regler, kan du ikke være elev på Nørbæk.

Hvis du ikke overholder grundreglerne kan det medføre bortvisning.

Herudover er der naturligvis en del nødvendige husregler, som også skal overholdes.

Du har mødepligt til morgenmøder, undervisning, de 3 store måltider og arrangementer. Vi forventer, at du deltager aktivt og altid møder frisk og veloplagt.

 

RYGNING

Det er ikke tilladt at ryge på skolen. Med rygning menes cigaretrygning, dampning og brug af snus. Hvis en elev ryger, skal denne hentes hjem. Når eleven har været hjemme i ca. en uge og atter er røgfri, kan han/hun  komme tilbage på skolen. Sker rygning gentagne gange, kan rygning være en grund til bortvisning.

I den første tid vil vi fortælle jer, hvad der ellers gælder af aftaler, regler osv.

Du kan hente grundreglerne her (.pdf)