Går du og overvejer at blive elev på Nørbæk Efterskole, så kom og besøg os på EFTERSKOLERNES DAG søndag den 26. september kl. 12.30, 13.30, 14.30 eller 15.30. Tilmelding er nødvendig. I skal afsætte ca. halvanden time til besøget.
Har du ikke mulighed for at komme denne dag, så er det muligt på én af følgende datoer, hvor vi har besøgsdage med rundvisning og samtaler.
Det drejer sig om følgende torsdage kl. 15.00:
Den 7. oktober (fuld booket/ ikke flere tider)
Den 4. november
Den 25. november (fuld booket/ ikke flere tider)
Den 9. december
Den 27. januar
Den 24. februar
Den 3. marts
Den 17. marts
Den 7. april
Eller besøg os onsdag på EFTERSKOLERNES AFTEN den 12. januar kl. 16.00 eller kl. 17.30. Her
er tilmelding også nødvendig.
Kontakt skolen i forvejen og tilmeld jer én af dagene.
Ring eller skriv til 8782 5600 / LN@n-efterskole.dk
Når du besøger os, vil du få en rundvisning af to elever og derefter en samtale med en lærer eller
forstanderen.
Har du heller ikke mulighed for at komme nogen af disse dage, så ring alligevel, og vi finder en
anden dag til jer.
I forbindelse med besøget bedes I medbringe ordblindetest og skoleudtalelse.
Vi optager elever til de to kommende skoleår.