Rundvisning og samtale

Går du og overvejer at blive elev på Nørbæk Efterskole, så kom og besøg os på efterskolernes dag
søndag den 27. september.
Tilmelding er nødvendig (grundet Covid-19).
I kan bestille tid til et besøg kl. 11.30, 13.00, 14.30 og 16.00
I skal afsætte ca. halvanden time til besøget.
Har du ikke mulighed for at komme denne dag, så er det muligt på én af følgende datoer, hvor vi
har besøgsdage med rundvisning og samtaler. Her skal besøget ligeledes aftales.
Det drejer sig om følgende torsdage kl. 15.15:
Den 8. oktober
Den 10. december
Den 28. januar
Den 25. februar
Den 4. marts
Den 11. marts
Den 8. april

Der er også mulighed for at besøge os onsdag den 13. januar kl. 16.00 eller kl. 17.30
Kontakt altid skolen i forvejen og tilmeld jer én af dagene.
Ring eller skriv til 8782 5600 / ln@n-efterskole.dk
Når du besøger os, vil du få en rundvisning af to elever og derefter en samtale med en lærer eller
forstanderen.
Har du heller ikke mulighed for at komme nogen af disse dage, så ring alligevel, og vi finder en
anden dag til jer.
I forbindelse med besøget bedes I medbringe ordblindetest og skoleudtalelse.
Vi optager elever til de to kommende skoleår.