”Det hele menneske har altid været det vigtigste”

Artiklen ”Det hele menneske har altid været det vigtigste” er et forsøg på at belyse Nørbæk Efterskoles historie og udvikling gennem 50 år. Hvilket søges belyst gennem interview med de 5 forstandere, som har ledet skolen i mere end 5 år samt den nuværende. Artiklen søger at belyse den udvikling, skolen har haft, og hvad de enkelte forstandere har lagt vægt på i forhold til udviklingen af de unge ordblinde. Artiklen kommer dermed til at give et billede af den udvikling, skolen har været igennem i arbejdet med unge med læse- stavevanskeligheder og som efterskole.

Artiklen er skrevet af journalist Svend Krogsgård Jensen (Magasinhuset i Vejle) i anledning af skolens 50 års jubilæum 2017.

Artiklen kan frit citeres med henvisning til kilden. (Nørbæk efterskole 2017).

Hent artiklen (her som  pdf)

 

{gspeech}Få teksten læst op her{/gspeech}