Som elev i 9. klasse skal du som udgangspunkt gå til prøve (FP9) i alle 5 obligatoriske fag samt et udtræksfag i den humanistiske blok og et i den naturfaglige blok.

Der er ikke mulighed for at gå til prøve i kristendom.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte.

Danskholdene er fordelt efter årgang med ca. 20. elever, hvortil der er knyttet 2 lærere. I matematik er der ligeledes ca. 20 elever og tilknyttet 2 lærere. I engelsk er eleverne fordelt på mindre hold med én lærer.

Som 9. klasses elev har du, ud over de boglige fag, også valgfag og andre fælles aktiviteter sammen med resten af efterskolen.