Det kan være dyrt, at have barn på efterskole. Der er mulighed for at få individuel supplerende støtte. Nørbæk Efterskoles retningslinjer for at give en familie støtte er:

  • Ændring i husstandens indkomst (husk at der beregnes for indkomståret 2 år før start).
  • Arbejdsløshed
  • Risiko for at måtte afbryde opholdet
  • Hvis familien ikke har råd til et ekstra år på NE, og vi som skole, anbefaler endnu et år.
  • Generel lav indkomst/enlig forsørger

Man kan søge efter Ny-elev-dag og frem til sommerferien.

Hvis der kommer ændring i husstandsindkomsten midt i skoleåret, kan man også tilskud søge på dette tidspunkt.

Ansøgning om individuel støtte i skoleåret 2023/24