Dannelse er blandt andet uddannelse, hvilket er omdrejningspunktet på efterskolen. Men det er også andre ting… hos os udspringer tanken om dannelse fra de værdier, vi driver skolen ud fra.

  • Trygge rammer, troværdighed og medansvar danner grundlag for et forpligtende fællesskab.
  • Ligeværdighed danner grundlag for forståelsen og accepten af hinandens forskelligheder.
  • Dannelse og gensidig tolerance danner grundlag for trivsel og individuel udvikling.
  • At ville, at kunne og at turde, danner grundlag for udvikling og livsdueligheden.

Troværdighed, medansvar og tolerance er nøgleord i det fællesskab, vi søger at danne vores elever til. Vi skal alle finde vores egen balance, men den skal findes i en gensidig respekt med de medmennesker, der søger deres.