Vi bruger programmet CD-ord til at læse med.
Nogle elever betragter det som snyd at bruge programmet og vil gerne lære at læse uden.
Det svarer – efter vores opfattelse – til, at en svagtseende vil lære at se uden briller.
Men det er vigtigt igen at huske på, at læsning er et redskab til at opnå viden – ikke et mål i sig selv.
Målet er at kunne tilegne sig viden selv – med eller uden PC.

Eleverne bruger også CD-ord til at skrive med. Programmet kan foreslå ord og hjælpe med stavningen og grammatikken.
Eleverne skal medbringe deres egen bærbare PC. Den kommer de til at bruge stort set hver dag.