Helt overordnet betragter vi det at læse som en kompetence, man skal bruge til at tilegne sig viden.

Man lærer at læse, for at kunne lære noget andet!
–jf. man lærer at bruge en hammer for at bygge noget – ikke for bare at hamre.

Det vigtigste er altså, at man kan tilegne sig den nødvendige viden – også selvom man ikke læser perfekt.

 Man kan godt lære, selv om man ikke kan læse

På Nørbæk Efterskole kan man læse på mange måder.

Afkodningen af en tekst kan ske:

  • visuelt – med øjnene,
  • auditivt – med ørerne
  • eller som en kombination af de to.

Vi hjælper eleverne med at finde den afkodningsmodel, som virker for den enkelte,så de ikke bare får læst teksten, men får en bedre forståelse af det, de læser.

Vi sørger for, at de får læst tekster og bøger inden for mange forskellige genrer og hjælper dem med at finde noget, som interesserer dem.
På skolen har vi et velfungerende bibliotek – til det formål.