På Nørbæk Efterskole har vi respekt for, at mennesker er originale og unikke – der skal være plads til både ”learning by doing” og ”learning by fooling”.
Helt overordnet tager vores værdigrundlag afsæt i et humanistisk livssyn.
Det betyder for os, at skolens pædagogiske linie ikke bygger på afrettelse og disciplinering, men på samtale og refleksion. Vi tager ikke udgangspunkt i, at eleverne ”færdig-dannede”, når de kommer her:

Almen dannelse er ikke en forudsætning – det er en opgave!
Hver elev er unik – og i efterstræbelsen af de fælles værdier, som er nævnt i skolens værdigrundlag, skal der derfor tages individuelle hensyn for at kunne møde den enkelte i øjenhøjde.
Samtalen er derfor det vigtigste middel til at støtte eleverne i deres læringsproces fra barn til voksen. Med udgangspunkt i elevens konkrete handlinger, hjælper vi med at finde handlemuligheder i forhold til den faglige og personlige udvikling.

drenge - stendige