Der er mange mekanikker i gang hele tiden, der har indvirkning på, hvorfor vores samfund ser ud som det gør. Disse mekanikker kan du her lære om, så du får en analytisk og kritisk tilgang til samfundet omkring dig. Du opbygger kendskab til vores moderne samfund og hvordan miljø, økonomi, politik, kultur og meget andet påvirker det.
Dele af undervisningen er således temabaseret, hvor vi arbejder med emner som demokrati, terror, miljø, mediernes magt og meget andet.