Tværfaglighed og tolærerundervisning – sikker læring:

Læring opstår blandt andet, når ting bliver konkrete og giver mening. Udfordringer i enkelte fagområder, hænger ofte sammen med, at eleven ikke ser en rød tråd fra bøger og tavle til den nære hverdag og fritid. Derfor er tværfaglighed tydelig i vores daglige arbejde, hvor vi trækker de enkelte fags viden ind i nye sammenhænge, så eleven får en ny vinkel på læringen. Tal, vinkler og formler bliver håndgribelige, når projektet på et af fagværksteder skal samles. Det giver lyst til at lege og udvikle sproget i tale og på skrift, når der arbejdes på en sang, et skuespil eller skrives dagbog.

Sammen med tværfagligheden er et andet vigtigt læringsredskab hos os, at vi har ressourcerne til at give den enkelte elev opmærksomhed og rum. Vi bruger et undervisningssystem med tolærerundervisning i de fag og timer med mange elever, hvilket giver mulighed for en helt anden dynamik og inkluderende undervisning. Hos os har den enkelte lærer kun halvt så mange elever at koncentrere sig om i forhold til folkeskolen.