Skolevejledningen anser vi for en særdeles vigtig opgave på Nørbæk Efterskole. Udgangspunktet er, at et eller to år på Nørbæk efterskole skal kvalificere alle vores elever til at gå videre enten i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse. Succeskriteriet for os er, at eleverne efter et forrygende efterskoleophold på Nørbæk Efterskole, kan fortsætte på og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Her kan du se statistik over, hvad eleverne laver efter deres tid på Nørbæk. Du kan selv vælge, om du vil se, hvad vores 9. klasses eller vores 10. årgangselever laver året efter.

At gennemføre en ungdomsuddannelse kræver en god skolegang, en stor indsats af eleven, god vejledning og dialog med forældrene.

Vi er to vejledere, som kender eleverne fra undervisningen og samværet i øvrigt, så derfor mener vi os godt rustet til at løse opgaven. I forbindelse med skolevejledningen inddrages forældrene løbende. UU-vejlederen i hjemkommunen og andre ressourcepersoner kan også inddrages, hvis det findes nødvendigt.

drenge - stendige

Samtaler

I løbet af skoleåret har vi to samtaler med alle elever. Samtalerne munder ud i udarbejdelse af en uddannelsesplan og tilmelding til 9., 10. klasse eller en ungdomsuddannelse i det følgende skoleår. Disse årssamtaler ligger i september og januar.

Ved årssamtalen i januar finder vi sammen ud af, hvad der skal findes ud af i forhold til det næste skoleår. Hvis der i løbet af året er behov for at tage kontakt til hjemmet, vil kontaktlæreren/vejlederen gøre dette.

htte-ansigt

Praktik

Alle elever er i en uges erhvervspraktik.
Derudover kan der arrangeres individuelle erhvervspraktikker for 10. klasses eleverne med det formål at få afklaret deres fremtidige uddannelsesvalg.

Under erhvervspraktikken skal eleverne bo på Nørbæk Efterskole, undtagelsen er hvis de bor på/ved praktikstedet.

hestepige

Brobygning

10. klasses eleverne skal i obligatoriske brobygning med det formål at blive afklaret om deres fremtidige uddannelsesvalg.

I skoleåret 2010/11 er der krav om 1 uges brobygning på en erhvervsskole, landbrugsskole eller social- og sundhedsskole. Eleverne meldes til i september måned og brobygningen vil ligge fra uge 45 til 49. Skolen hører under UU Randers og her vil de fleste forløb finde sted.

Man skal følge to forløb, tre dage et sted og to dage et andet.
Der kan arrangeres yderligere forløb hvis eleven, forældrene og skolen skønner at dette er en god ide.

cykelafgang

Tilmelding til ungdomsuddannelserne

Tilmeldingen til ungdomsuddannelserne tager skolevejlederen på Nørbæk Efterskole sig af. Tilmeldingen sker i samarbejde med elev og forældre. Arbejdet med tilmeldingen til ungdomsuddannelsen skal i skoleåret 2010/11 være afsluttet den 1. marts. Det kan synes meget tidligt, men datoen er national fastsat.

idrt